smc skapar battre forsakringsformaner

SMC skapar bättre försäkringsförmåner

SMC, Sveriges Motorcyklister, är en mycket stor ideell motorcykelorganisation som verkar för ”ett bekymmersfritt motorcykelåkande i ett trafiksäkert samhälle”. De jobbar bland annat med opinion för säkrare vägar, rättvisare regler och kostnader för MC-körkort och ”rimliga” fordonsregler. De som kan lite om regler kring motorcyklar vet att reglerna i vissa fall är extremt konstiga och att dessa skulle behöva korrigeras. På den fronten har SMC en stor roll att fylla.

Organisationen jobbar även aktivt för att ge fördelar för sina medlemmar. En punkt som förbättrats är försäkringsskyddet. Något som de själva rapporterade om i en nyhet i slutet av mars.

SMC startade ett samarbete med försäkringsföretaget Svedea i slutet av förra året och detta har nu mynnat ut i två stora fördelar som lanseras inför säsongen 2016. Det som medlemmarna får (som inte ingår för icke medlemmar) är två extra år gällande maskinskada samt en självriskeliminering om kollision sker med fordon som är utlandsregistrerat.

Detta gör att försäkringsdelen ”maskinskada” räcker till 8 år alternativt till 6000mil.

Vi har sedan tidigare erbjudit rabattförmåner men genom samarbetet kan vi nu erbjuda två extra värdefulla fördelar” säger Jesper Christensen (generalsekr. SMC) i nyheten.

Dessa fördelar är ett resultat av diskussioner mellan SMC och Svedea så visst är det tydligt att det stora medlemsantalet skapar kraft för SMC att kunna förändra.

Oavsett om du tänkt försäkra din MC hos Svedea eller om du har försäkringen där sedan tidigare så behöver inget göras för att få denna fördel. Detta så länge som du uppgett att du är medlem hos SMC.

Nu är det bara att hoppas på att SMC även lyckas påverka makthavarna för bättre regler och bättre vägunderhåll för att därigenom minska antalet personer som behöver utnyttja sin MC-försäkring. Detta är i alla fall ett steg på vägen för en säkrare MC-åkning.


Kommentera