pa varldsunika oljeon ligger oljedoften kvar

På världsunika Oljeön ligger oljedoften kvar

Världens äldsta bevarade oljeraffinaderi kallas det och det ska inte betraktas som fake news. Det är resterna av Pehr August Ålunds livsverk, numer att betrakta som ett museum, som han i slutet av 1860-talet lät bygga norr om bruken vid sjön Snyten och som 1875 efter ett blixtnedslag flyttades till sin nuvarande plats på Barrön, senare omdöpt till Oljeön.

Här producerades bland annat fotogen, vapenfett och maskinsmörjmedel av importerad råolja från USA, talg och fett från Ryssland samt tjära från Galizien norr om Karpaterna och Strömsholms kanal gav möjlighet till transporterna med malmpråmar.

Nu är produktionen sedan länge förstås nedlagd men istället är det en intressant plats att besöka. Här står maskinerna kvar sedan mer än hundra år, oljeraffineringen upphörde 1902 medan smörjolje- och fettproduktionen pågick till 1927 då även den blev olönsam. Ökad tullfri handel och ändrad efterfrågan där lysfotogen minskade och bensin ökade knäckte verksamheten efter ungefär femtio år.

Lysfotogen var inte någon lastgammal uppfinning när fabriken drog igång, det räknas som 1850-talets stora landvinning, det patenterades av den skotske geologen James Young 1852 och möjliggjorde lyse i både i slott och koja. Fotogen betyder ljusalstrare och vätskan sågs sannolikt som ett under vid den här perioden då de allra första fordonen började rulla på vägarna.

Vi är i den tidsperiod då den första motorcykeln sägs ha börjar rulla. Året var 1867 och motorcykeln var ångdriven och hette Roper Steam Velocipede (visste du det?), en teknisk sensation konstruerad av Sylvester Roper. Några hastighetsuppgifter finns inte men en senare modell från 1884 kunde man färdas på i 18 km/h. Först 1885 kom den första bensindrivna och konstruktören bakom den hette Gottlieb Daimler och här sägs motorcykelns historia börja på riktigt. Gottlieb Daimlers motorcykel hade en encylindrig motor som gav en halv hästkraft, två växlar, stödhjul (!) och en topphastighet av tolv kilometer i timmen. Vi kan väl torrt konstatera att utvecklingen har gått framåt.

Världen skulle få vänta till 1894 innan Heinrich och Wilhelm Hildebrand lanserade den första serietillverkade motorcykeln, en femtonhundrakubikare (1489 cc) som kunde komma upp i 45 kilometer i timmen och då behövdes inte längre stödhjulen. Ett exemplar av denna ska kunna beskådas i Neckarsulms museum för tvåhjulingar.

När första världskriget startade kom epoken att bli mycket energikrävande och 1920-talet inleddes med att bilar blev allt vanligare. Samtidigt blev stora delar av västvärlden elektrifierade och oljan blev främst intressant som drivmedel. Mängderna som kunde framställas på Oljeön var för små för den nya tidens krav.

Men går vi bakåt i tiden är valet av region inte förvånande eftersom mellan de båda sjöarna Åmänningen och Snyten, som dagens Ängelsberg ligger mellan, finns sjömalm. Tack vare sjömalmen kunde järnframställning påbörjas här redan på 300-400-talet e. Kr, tidigare än någon annanstans inom Norbergs Bergslag. Det här var en industriregion med för tiden hög teknisk kunskap och i närheten ligger exempelvis en annan intressant plats, Engelsbergs bruk.

Den tio mil långa kanalen som råvarorna till raffinaderiet transporterades på är Sveriges näst äldsta och längdvis bara slagen av Göta kanal. Här finns 26 slussar och kanalen går från Smedjebacken i norr till Borgåsund vid Mälaren i söder med avsikten att transportera all malm och järn som Sverige vid den här tiden var världens  största exportör av. Att kanalen var viktig kan ses mot bakgrund av att Gustaf III redan 1787 tog en tur med öppen slup genom en del av kanalen och passade på att döpa de slussar han då passerade.

Den här platsen känns kanske lite vid sidan om idag men här gjorde kända arkitekter avtryck i form av pampiga byggnader som visar på samhällets betydelse och det bildades även en konstnärskoloni i Ängelsberg.

Båten till oljeön tar bara någon minut och du får en guidad tur i lokalerna samt en dos intressant industrihistoria. Raffinaderiet på ön är öppet för besökare under sommaren. Oljeön ingår i Ekomuseum Bergslagen och ägs av Preem.


Comments
  1. Hans Strömquist

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *