hinner du identifiera hojarna pa tre minuter

Hinner du identifiera hojarna på tre minuter?

I denna frågesportomgång har du tre minuter på dig att känna igen hojarna. Klarar du det?

Känner du igen motorcyklarna på tre minuter?

Här har du elva motorcyklar som du skall identifiera med modell rättast möjligt angiven. Men du, du har bara tre minuter på dig! Skynda att trycka rätt! Akta för fällorna!


Kommentera