detta galler vid agarbyteavstallningpastallning

Detta gäller vid ägarbyte/avställning/
påställning

En stor skillnad mellan att äga bil och att äga motorcykel är att de allra flesta väljer att ställa undan sin motorcykel under vintermånaderna. Därmed behövs inte komplett försäkringsskydd under denna tid.

En del MC-ägare väljer att ställa av motorcykeln under vintern för att därigenom minska försäkringskostnaden. Det är då vanligt att man väljer att enbart ha garageförsäkring. Andra väljer att ha helårsförsäkring vilket ger samma försäkringsskydd under hela året.

Dessa alternativ speglar sig även hos försäkringsbolagen då vissa enbart har helårsförsäkring medan andra har säsongsförsäkring eller alternativet att välja mellan dessa.

Väljs inte helårsförsäkring behöver man som mc-ägare komma ihåg vad som gäller vid avställning och påställning.

Påställning

Har motorcykeln varit avställd under vintern är det mycket viktigt att en trafikförsäkring blir aktiverad innan motorcykeln rullar ut på vägarna. Finns ingen försäkring sedan tidigare kan ett försäkringsbolag kontaktas varpå försäkringen gäller direkt även om faktura skickas ut i efterhand. Om inte trafikförsäkring finns kommer TFF skicka faktura på straffavgiften som utgår för att man har ett påställt oförsäkrat fordon. Gällande avgiftsnivåer kan ses på Tff.se.

Avställning

Problem kan lätt uppstå om man väljer att säga upp sin MC-försäkring samma dag som avställning anmäls till Transportstyrelsen. Samma problem kan uppstå om man ställer av fordonet samma dag som en försäkring löper ut.

Orsaken är att det kan ta några dagar för Transportstyrelsen att handlägga ärendet och så länge som motorcykeln inte är avställd så måste det finnas en trafikförsäkring. Risken finns alltså här att den är oförsäkrad samtidigt som den är påställd vilket kan resultera i straffavgifter från TFF.

När en avställning sker kommer information automatiskt skickas från TFF till gällande försäkringsbolag. Något behov finns alltså inte att kontakta försäkringsbolaget för att pålysa dem om att avställning skett.

Garageförsäkring/Avställningsförsäkring

Garageförsäkring är ett bra alternativ för dig som vill ha motorcykeln försäkrad mot exempelvis brand, stöld och skadegörelse under de månader som den står i garaget. Eftersom den är avställd behövs inte trafikförsäkring och några skador på motorcykeln genom trafikrelaterade olyckor kan inte ske. Med den minskade risken blir även premien betydligt lägre. Garageförsäkring kan tecknas både som halv- och helförsäkring.

Önskas garageförsäkring när motorcykeln ställs av måste försäkringsbolaget kontaktas inför detta.

Vad är billigast?

Vad som är billigast mellan årsförsäkring eller periodbaserad Mc-försäkring beror till stor del på hur många månader som motorcykeln står avställd. Under de månader som den är avställd är priset lägre genom att man bara har garageförsäkring istället för helårsförsäkring. Men samtidigt bör man se på priset som blir över hela året. Mcförsäkring.com skriver exempelvis att ”när du slår ut beloppet på hela året, är (det) ett billigare försäkringsalternativ än periodbaserade mc-försäkringar”.

Alternativ mot påställning/avställning

Många MC-ägare tycker det är onödigt krångligt att ställa av motorcykeln och byta försäkringsnivå inför vintern för att sedan ställa på den igen på våren. Detta inte minst om den tas fram för att det är barmark och det sedan kommer snö och blir vinterväglag i flera veckor igen. Alternativet är då att teckna en helårsförsäkring. I en undersökning som presenterades på Bike.se tidigare år visade det sig att det lönar sig att jämföra priserna. Jämför alltid – men avgör först om du ska ha helårsförsäkring eller om du väljer att ställa av/på motorcykeln och komplettera med garageförsäkring.


Kommentera