aktuell info

Aktuell info

Aktuellt just nu:

12 mars 2014

Bekymmer med kompatibilitet mellan olika plattformar i frågesportsdelen. Lösning inte inom synhåll just nu.

1 februari 2014

Starten gick nära felfritt. Antalet besökare var förvånande höga.

31 januari 2014

De sista småfixen. Problem kvarstår att lösas men dessa hindrar inte lanseringen.

29 januari 2014

Planen för premiären för Braaap ser ut att hålla.

23 – 24 januari 2014

Braaaps existens offentliggörs på mässan i Göteborg.

14 januari 2014

Premiären för Braaap ligger planerad 1:a februari 2014.

10 december 2013

Sajten är i grund färdig att lanseras men senareläggs av taktiska skäl.

December 2013

De första annonsplatserna bokas.

November 2013

De första artiklarna författas och sajten fungerar rent tekniskt.

29 september 2013

Domänen Braaap registreras.

Augusti 2013

Planerna på att förverkliga idéerna om en egen motorcykeltidning på nätet tar fart.