Aktuell info

Aktuellt just nu:
12 mars 2014
Bekymmer med kompatibilitet mellan olika plattformar i frågesportsdelen. Lösning inte inom synhåll just nu.

1 februari 2014
Starten gick nära felfritt. Antalet besökare var förvånande höga.

31 januari 2014
De sista småfixen. Problem kvarstår att lösas men dessa hindrar inte lanseringen.

29 januari 2014
Planen för premiären för Braaap ser ut att hålla.

23 - 24 januari 2014
Braaaps existens offentliggörs på mässan i Göteborg.

14 januari 2014
Premiären för Braaap ligger planerad 1:a februari 2014.

10 december 2013
Sajten är i grund färdig att lanseras men senareläggs av taktiska skäl.

December 2013
De första annonsplatserna bokas.

November 2013
De första artiklarna författas och sajten fungerar rent tekniskt.

29 september 2013
Domänen Braaap registreras.

Augusti 2013
Planerna på att förverkliga idéerna om en egen motorcykeltidning på nätet tar fart.