Meny

Utredning av besiktningsmarknaden?

Henning på besiktningen. Inte som kund utan som besiktningsman.

Henning på besiktningen. Inte som kund utan som besiktningsman.

Avregleringen av besiktningsmarknaden har inte lett till vare sig lägre priser eller högre kvalitet anser oppositionen i riksdagen. Därför har ett oenigt Trafikutskott lämnat förslag till riksdagen att regeringen skyndsamt utreder frågan och bromsar utförsäljningen av AB Svensk Bilprovningen. Debatt och beslut sker i riksdagen 4 juni. Frågan är het och debatten blir garanterat livlig!

Från och med den 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att det inte bara är AB Svensk Bilprovning  som kan besiktiga motorcyklar, personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Trafikutskottet säger i ett pressmeddelande att  det är viktigt att fordonsbesiktningen i landet fungerar väl och effektivt. Tillgängligheten ska vara hög, kvaliteten god och priserna rimliga. Man menar dock att avregleringen av besiktningsmarknaden  inte lett till vare sig lägre priser eller högre kvalitet. En rapport från Transportstyrelsen om fordonsbesiktningsmarknaden 2013 visar att marknaden i stort fungerar på samma sätt som tidigare. Däremot har snittpriset ökat under det senaste året och öppettider har minskat. Trafikutskottet menar också att det finns flera frågetecken kring regeringens utförsäljning av AB Svensk Bilprovnings besiktningsstationer. Utskottet är frågande till om de företag som tagit över flertalet av besiktningsstationerna verkligen ser långsiktigt på sina åtaganden och är beredda att göra de investeringar som framtiden kräver.

Regeringspartierna (c, fp, m och kd) har reserverat sig mot beslutet som dock stöds av oppositionen (s, sd, mp och v). Frågan debatteras och beslutas i riksdagen 4 juni.
Debatten sänds via webb!

Länk till Riksdagen.

Kommentera