Meny

Ingen höjd skatt för MC

I regeringens budgetproposition finns förslag på höjd fordonsskatt, både utifrån koldioxidutsläpp och vikt. Glädjande för alla svenska MC-ägare är att fordonsskatten för motorcykel inte omfattas av höjningarna. 180 kronor per år gäller därmed även i fortsättningen. Det tackar SMC för!

Frågan om fordonsskatt har aktualiserats ett antal gånger och SMC har genom åren besvarat ett antal remisser i frågan. När regeringen presenterade budgetpropositionen 9 april finns förslag till höjningar av fordonsskatt för personbilar, lätta bussar och lastbilar. Det handlar dels om höjning av den koldioxidbaserade delen, dels om höjning baserad på vikt.

SMC kontaktade Finansdepartementet som berättade att ingen höjning föreslås av fordonsskatt för motorcyklar. Det betyder alltså att dagens fordonsskatt, 180 kronor per år, kvarstår. Den låga skatten är något SMC bidragit till, genom remissvar och uppvaktningar.

Länk till Promemoria, vissa skattefrågor inför budgetpropositionen 2015. 
Länk till Vägtrafikskattelagen.  

Kommentera