Meny

Indraget körkort olaglig bestraffning?

Rattfyllerister och fortkörare kan få tillbaka sina körkort, menar Dagens Nyheter i en artikel idag.

”Just nu prövar svenska domstolar om det är förenligt med EU:s regler att både straffa någon och dra tillbaka körkortet.
– Om domstolarna kommer fram till att det här räknas som dubbelbestraffning så handlar det om ett stort antal mål, säger vice överåklagare Bengt Åsbäck på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö.

Strax före jul beslutade Helsingborgs tingsrätt att avvisa två åtal om grovt rattfylleri. Orsaken var att de åtalade, en man och en kvinna, tidigare hade fått körkorten indragna. Enligt tingsrättens tolkning hade de därigenom fått sitt straff. Därför, menade domstolen, går det inte att dessutom åtala personerna för rattfylleri. Europakonventionen förbjuder att samma brott prövas och bestraffas vid olika tillfällen.

Frågan om dubbelbestraffning blev aktuell i somras, då Högsta domstolen slog fast att det svenska systemet med skattetillägg för dömda brottslingar stred mot EU:s förbud om dubbelbestraffning. Det har lett till att ett stort antal ekonomiska brottslingar frigavs och beviljades resning.

Men frågan om indragna körkort berör betydligt fler personer och påverkar även vilka som har rätt att köra på vägarna. Systemet med att dra in körkort anses vara en särskild form av bestraffning som inte i första hand har med trafiksäkerhet att göra. Om ett indraget körkort också ska ses som ett särskilt straff kan ett mycket stort antal fall få omprövas i domstolarna.

– Om man skulle komma fram till att det inte är tillåtet så får vi ett problem, säger Bengt Magnusson, jurist på Transportstyrelsen som ansvarar för återkallande av körkort.”
Citat Dagens Nyheter.

Har du blivit av med körkortet och tycker att du har blivit dubbelbestraffad?

Kommentera