Meny

H-D lämnar Probike Sollentuna

De som söker sig en Harley har längre inget för att åka till Probike Stinsen i Sollentuna. Under januari rullades samtliga H-D över till butiken i Täby Kyrkby. Probike i Sollentuna kommer att lägga krutet på SPG-sortmentet och forsätta gasa på med BMW-försäljningen.

-Det blir nog bättre för alla om vi gör såhär. H-D-kunderna får en genuin miljö och samma gäller BMW-kunderna. Alla känner sig mer hemma och vi kan fokusera på det vi är bäst på, säger Stefan Sjösted, försälningschef Probike Solentuna, till Braaap.

Kommentera