Meny

”Grusdomen” vann laga kraft

Skylten som saknades på platsen.

Skylten som saknades på platsen.

SMC meddelar i ett pressutskick att Trafikverket inte överklagade beslutet i Falu Tingsrätt, detta gör att domen i grusärendet nu vunnit laga kraft. Tommy Jensen får därmed 6000 kronor motsvarande självrisken för de skador han fick på motorcykeln och skyddsutrustning i samband med omkullkörning på grus. SMC är givetvis nöjd med att ärendet äntligen är avgjort.

Olyckan skedde i maj 2012. Sedan dess har Trafikverket två gånger prövat skadeståndsansökan utan att betala ut ersättning. Maria Nordqvist, SMC, hjälpte Tommy att stämma Trafikverket i Falu Tingsrätt. Vid den första muntliga förhandlingen erbjöds Tommy 4000 kronor i förlikning vilket han tackade nej till. Under rättegången hördes ett antal vittnen från Trafikverkets underentreprenörer, Tommy och två motorcyklister som körde med honom. Hela ärendet handlade till sist om två saker: fanns det skyltar på platsen som varnade för grus? Ska ersättningen jämkas om trafikanten kör motorcykel?

Domen meddelades 28 januari och dömde Trafikverket att betala 6000 + ränta till Tommy Jensen. Tingsrätten trodde mer på Tommy och hans vittnen. Tingsrätten ansåg inte att skadestånd ska jämkas endast för att Tommy körde motorcykel.

SMC har också uppmanat försäkringsbolaget att regressa skadekostnaderna i fallet.

Läs hela ärendet här. 

Kommentera