VTI har utvärderat nya metoder mot fortkörning

Under 2016 höll bara 44 procent av trafikanterna hastighetsgränserna skriver VTI i ett pressmeddelande. VTI  har nu utvärderat nya metoder för övervakningen som testats på olycksdrabbade vägar i polisområde väst. Hastighetsöverträdelserna och medelhastigheten minskade under perioden när kontrollerna intensifierades vilket enligt VTI pekar på vikten med återkommande hastighets­övervakning

 

– De tillfrågade poliserna tycker det är bra att trafikfrågorna kommit på agendan och att de fått positiv respons från medborgarna. De tycker också att 20-minutersmetoden är ett bra arbetssätt som får acceptans bland personalen och kan leda till ökad synlighet, säger Anna Vadeby.

Mätningar som gjordes speciellt för insatsen visar på en tydlig tendens att det var större minskningar av andelen överträdelser där efterlevnaden varit låg före insatsen. Efter insatsperioden tenderade andelen överträdelser att öka igen. Även medelhastigheterna minskade något under insatsperioden.

– Sammanfattningsvis kan konstateras att metoden generellt togs emot positivt av polisen och att hastighetsefterlevnaden framför allt förbättrades där efterlevnaden varit dålig innan insatsen. För att få bra effekter vid framtida insatser är det därför viktigt att välja platser med låg hastighets­efterlevnad.

Arbetsmetoden

Under en trafikinsats veckorna 43–45 2016, intensifierades hastighetsövervakning på 13 utpekade vägsträckor och syftet var att sänka medel­hastigheten på vägavsnitten. Insatsen innebar fokus på tre olika åtgärder:

  • korta hastighetskontroller på olycksdrabbade vägar (20 minuter, rapportering från 6 km/tim över hastighetsgräns)
  • civila polisbilar (så kallade pilotbilar) som fokuserade på aggressiv körning
  • övervakning med mobil automatisk trafiksäkerhetskamera som komplement till de manuella kontrollerna.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *