Västerås dåliga vägar ska bara bli lite bättre

Trots högre fordonsskatter räcker inte dessa pengar till för att underhålla vägnätet. Efter vintern är många vägar i uselt skick och i Västerås går skattebetalarna in med drygt en miljon för att laga de värsta potthålen medan andra skador som till exempel toppsläpp, sprickor och sättningar inte lagas skriver Västerås stad i ett pressmeddelande där även bilden ovan bifogas.

Tidigare har vägverket varnat för att vägnätet i år kommer att vara sämre än vanligt eftersom det saknas resurser för underhåll.

De skriver vidare att ett potthål är en vägskada där bindemedlet bitumen lakas ur asfaltsbeläggningen så att beläggningen vittrar sönder. Vintern gick hårt åt vägarna när det omväxlande frös och tinade. Vatten rann ner i sprickor i gatan, frös till is och förstörde beläggningen. När fordon sedan kör ner i de skador som uppstått vidgas hålet och blir större och djupare.

Men extrasatsningen innebär inte att alla potthål försvinner. De kommer hela tiden tillbaka eftersom den lagade asfaltsytan aldrig blir lika stark som tidigare.

Förutom extrasatsningen på potthål satsar Västerås stad 38 miljoner kronor på att lägga ny beläggning på gator där underhållet är eftersatt.

Samtidigt varnar andra för att asfalten på stora delar av landets vägnät lider av värmen, så till den grad att vi fått så kallad blödande asfalt, vilket vi skrev om här. Det verkar som vi motorcyklister får bereda oss på en överraskande dålig vägstandard i år.

Tycker du att vägskatten borde räcka för att underhålla vägarna?

No Responses

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *