Varning på körkort ska femdubblas

Transportstyrelsen ska öka antalet varningar vid trafikbrott, från dagens 3 900 till mellan 15 000 och 20 000. Även mindre förseelser, där det inte är aktuellt med ett återkallande men ändå är motiverat med en åtgärd, ska regelmässigt ge en varning. Vid flera varningar kan det bli aktuellt med återkallelse även om den nya varningen i sig inte motiverar en körkortsåterkallelse. Under de kommande tre åren kommer systemet att användas i stor utsträckning.

– Vi på Transportstyrelsen ska varna om det är motiverat. Verksamhetsläget är nu så gott att det finns utrymme att varna också vid mindre allvarliga förseelser. Det är en tydlig ambition från vår sida, säger Katarina Fröberg, direktör för avdelning Körkort på Transportstyrelsen.

Det vanligaste orsaken till körkortsåterkallelse är fortkörning men totalt sett återkallas i storleksordningen 30 till 35 000 per år vilket innebär att varningar kommer att bli hälften så många.

Transportstyrelsen avser att följa upp om varningar kan ha en preventiv effekt. De vill se om förare som varnats fortsättningsvis avstår att bryta mot trafikreglerna. Förhoppningen är att varningsarbetet får positiv effekt i form av ett minskat antal återkallade körkort i landet.

– Att utfärda varningar kan vara ett sätt för oss att markera och bidra till att motverka trafikfarliga beteenden. Det är något vi vill följa upp, säger Katarina Fröberg.

Tror du det nya systemet med varningar stoppar farligt beteende i trafiken?

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *