Körkortskraven för syn och diabetes ska ses över

Transportstyrelsen har startat ett arbete med att se över de trafikmedicinska kraven för syn och diabetes för att få ha körkort. Översynen ska vara klar under 2019.

Syftet med översynen är att Transportstyrelsen ska få en tydlig bild över om föreskrifterna följer EU-direktivet, vilka regler som finns i andra länder och ta del av det kunskapsläge som finns inom området. Översynen ska vara klar under 2019 och kommer att resultera i två rapporter som publiceras på transportstyrelsen.se.

Rapporterna ska ge en bild av om föreskrifterna behöver utvecklas och i så fall vilka alternativ som finns.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *