Huvudlöst om hjälmars säkerhet

Inte alla hjälmar är lika bra, även om de är godkända. Vilka som klarar kraven med marginal men inte minst vilka som inte gör det är inte lätt att veta i förväg och ingen vill väl daska huvudet i backen för att lista ut det.

Debatten har förts under lång tid, kanske med start när Sverker Olofsson år 2009 i SVT-programmet Plus lät testa några hjälmar och programmets testresultat visade att en integralhjälm från Lidl som då kostade 449 kronor slog en öppningsbar Nolan för 3 650 kronor. Inte bara det förresten, Nolanhjälmen klarade inte ECE-normen men man kunde visa på att slagstället låg några millimeter vid sidan om den punkt som ECE-normen anger som testställe.

Testen mötte förstås kritik då man testade olika typer av hjälmar och det är inte givet att resultaten från en öppningsbar hjälm med inskjutbart visir matchar en integralhjälm. Snarare troligt att den inte gör det och i synnerhet på vissa ställen. Godkännandenormen specificerar ju var på hjälmen testen kommer att utföras. Det har därför uppstått diskussioner om tillverkarna optimerar hjälmen för testsystemet.

För ungefär ett år sedan lät Testfakta i samarbete med Norskt Automobilförbund det svenska forskningsinstitutet RISE testa åtta vanliga MC-hjälmar. Av dessa blev tre underkända på åtminstone någon punkt och en av hjälmarna, Caberg Duke II utmärkte sig extra. Det är så klart inte bra när godkända hjälmar visar sig inte hålla måttet. De tre hjälmar det handlade om var Schuberth C3 Basic för 3 900 kronor, Caberg Duke II för 2 300 kronor samt VCAN V210 (säljs av Jula) för 900 kronor.

– Det kan kännas tufft att underkänna hjälmar som ligger precis på gränsen och det kan så klart finnas små variationer mellan olika exemplar. Men de hjälmar vi testade klarade inte kraven, säger Klas-Gustaf Andersson på Testfaktas hemsida.

Den hjälm som klarade sig sämst i testen var den italienska hjälmen Caberg som visade sig ge mycket dåligt skydd mot baksidan av huvudet. När RISE testade ett islag mot en kantsten, motsvarande en trottoarkant, mättes g-krafter mot skallbenet som ligger hela 73 procent över kraven.

– Materialet verkar ha kollapsat och vi fick ett så kallat genomslag, säger Klas-Gustaf Andersson, testledare på RISE.

I en rad tester visar det sig att pris och skydd inte nödvändigtvis står i relation till varandra. Det är inte heller givet att den Europeiska standarden ECE präglar verkligheten på ett bättre sätt än den amerikanska normen Snell men när vi här i Europa diskuterar godkända hjälmar avses ECE-godkända. Det finns hjälmar som inte är godkända enligt ECE men väl enligt Snell.

Det är inte heller alla scenarier som testas, Testfakta lät även undersöka skyddet när hjälmen får en smäll snett från sidan vilket är den vanligaste orsaken till både lättare och allvarligare hjärnskador. Testfakta menar att om hjälmarna gav bättre skydd mot detta skulle risken för hjärnskador kunna minskas med upp till 25 procent.

– När det gäller allvarliga skallskador generellt så kommer minst 65 procent från rotationsvåld. Därför borde detta komma in i standarden för MC-hjälmar. Era resultat visar också att det finns stor potential till förbättring här, säger Svein Kleiven, professor i neuronik vid KTH.

Det ska också tilläggas att att Cabergs hjälm inte är underkänd i laglig mening. Detta eftersom RISE har släppt hjälmarna med en annan vinkel mot kantstenen än vad som föreskrivs i standarden. Intressant att nämna är att hjälmarna från Jula, Schuberth och Caberg är öppningsbara, medan övriga testade hjälmar är integralhjälmar.

Men nu till det märkliga, ingen svensk myndighet anser sig nämligen ha kontrollansvar för MC-hjälmar.

– Inte som lagstiftningen ser ut i dag. Både vi, Konsumentverket och andra har påtalat detta för regeringen vid flera tillfällen utan att något händer, säger Kristoffer Elo som är utredare på Transportstyrelsen och uttalar sig för Testfakta.

Konsumentverket ansvarar för personlig skyddsutrustning men enligt Mikael Schmidt, enhetschef för produktsäkerhet på myndigheten, utgör MC-hjälmar ett undantag.

– Det är Transportstyrelsen som är godkännandemyndighet för MC-hjälmar och sitter med i standardiseringsarbetet. Vi tycker att det vore naturligt om de även har kontrollansvar eftersom de sitter på expertisen, säger han.

– Nej, vi kan inte plocka bort hjälmar eftersom vi inte har bemyndigande för detta. Det vi kan göra är att vidarebefordra rapporten till det lands myndighet som godkänt hjälmen, säger Kristofer Elo.

Petra Holmlund, informationsansvarig på Sveriges Motorcyklister, uttalar sig på Testfaktas hemsida och säger att hon blir upprörd över såväl testresultaten som myndigheternas svar.

– Det är skrämmande att det finns hjälmar på marknaden som inte klarar kraven. Och det är lika skrämmande att ingen gör något åt det, säger hon.

Bäst stötdämpning har enligt testet den dyraste hjälm från Shoei, men även Nolan och lågprishjälmen från Biltema klarar detta mycket bra.

Så här utfördes testerna

– Hjälmarnas stötdämpande förmåga testades mot delar av standarden ECE-R22, kapitel 7.3, 7.2.3 och 7.2.4. I testet användes två hjälmar av varje fabrikat.

– Den ena hjälmen kyldes ned till -20 °C och utsattes för islag motsvande en platt yta. Den andra hettades upp till 50 °C och utsattes för islag motsvarande en trottoarkant (slaget mot hakbågen gjordes dock mot det platta städet i enlighet med standard)

– Hjälmarna testades så som standarden kräver med fem islag: framsida, sida, topp, baksida och hakbåge.

– Efter att hjälmarna gått igenom de standardiserade islagen utsattes de för ett extra slag mitt emellan islagspunkterna på topp och sida. Detta för att undersöka om någon tillverkare utformat sin hjälm efter standarden och kompromissat med skyddet på övriga ställen (något det ryktas om i branschen). Alla hjälmar klarade detta slag utan anmärkning.

– Vid testet mäts den maximala g-kraften som når huvudet samt antalet g-krafter under en viss tid, HIC (Head injury criteria).

Skydd mot huvudrotation

Då RISE forskningsinstitut saknar delar av den utrustning som krävs för detta test, hyrde man in sig på MIPS laboratorium i Täby.

MIPS är ett företag som forskar och utvecklar skydd mot rotationsvåld i hjälmar.

Testerna på MIPS utfördes av personal från RISE.

Hjälmarna släpptes med en hastighet av 27 km/h mot ett lutande plan (45°) för att simulera olika typer av realistiska olyckor.

1. Snett islag mot sidan av hjälmen som speglar ett fall åt sidan alternativt när man bli påkört av ett motorfordon.

2. Snett islag mot ovandelen av hjälmen som speglar exempelvis ett fall över styret mot marken eller ett annat motorfordon.

3. Snett islag mot bakre delen av huvudet.

Vid testerna mäts dels g-krafterna som når huvudet, dels hur mycket huvudet roterar vid islaget (rotationsacceleration och rotationshastighet).

Alla mätvärden har därefter matats in i ett datasimuleringsprogram framtaget av forskare vid KTH i vilken en modell av människohjärnan används. Datormodellen beräknar påverkan i hjärnan. Denna påverkan beräknas i form av töjning som är ett mått på hur mycket hjärnvävnaden sträcks/deformeras. Töjningen i den grå hjärnvävnaden presenteras i procent och utifrån dessa värden går det att bestämma den procentuella risken för lätta hjärnskador så som hjärnskakning och mer allvarliga hjärnskador.

Användarvänlighet

Norskt automobilförbunds MC-avdelning har bedömt lätta och sköna hjälmarna är att använda, hur mycket de låter och hur ventilationen fungerar.

Testade MC-hjälmar

Shoei NRX, HJC FG-ST,LS2 FF352 Rookie, Biltema Integralhjälm nr 82991, Nolan N87, Schubert C3 Basic, VCAN V210, Caberg Duke II

Litar du på din hjälm?

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *