Höjning av bensinpriset skapar debatt och ilska

2017 beslutade regeringen att drivmedelsskatterna skulle räknas upp med automatik, inflationen (KPI) plus två procent. I dagsläget innebär det cirka fyra procent per år.

Just nu faller kronan kraftigt även om den senaste veckan inneburit en viss stabilisering, men sett över tid är trenden tydlig, i september 2017 låg eurokursen runt 9:50, toppade på cirka 10:65 och ligger just nu på runt 10:30. Det är ungefär tio procent på åtta månader.

Därutöver faller kronan även mot USD, ungefär tio procent sedan i februari. Det senare har betydelse för bensinpriset eftersom råoljan handlas i dollar, eurokursen för en rad andra importerade varor bland annat Europatillverkade motorcyklar där man kan förvänta sig kraftiga prishöjningar till nästa årsmodell om inte trenden med den allt svagare kronan bryts inom kort. Japanska motorcyklar påverkas förstås också, oftast handlas de i dollar.

Även oljepriset har gått upp i dollar räknat och sammantaget har nu priset på bensin passerat 16 kronor. Men ilskan riktas i första hand mot regeringens indexerade smyghöjningar av bensinskatten och nu kommer krav på att denna ska rivas upp på grund av rekordnivån på drivmedel.

I dagens Expressen reagerar riksdagsledamoten Betty Malmberg, moderat riksdagsledamot från Ödeshög i Östergötland, på situationen efter morgonens höjning på 20 öre per liter. Hon har tidigare motionerat om att indexuppräkningen på drivmedel ska skrotas, och kommer nu att ställa en direkt fråga till finansminister Magdalena Andersson.

– Folk är inte medvetna om vad som händer. Om man har en aviserad skattehöjning så kan folk i alla fall känna till vad som är på gång. Den här går utan att allmänheten ens ser att skatten ökar också. Det tycker jag är felaktigt. Folk måste kunna veta om vad det är för skattehöjningar som görs, säger Betty Malmberg till Expressen.

Under den innevarande mandatperioden har bensinskatten höjts med 1:42 och utgör nu 9:66 per liter bensin. Detta trots ett vallöfte om att bensinskatten inte skulle höjas.

Att döma av mediarapporteringen är upprördheten stor, rubriksättningen i krigsstorlek och många medier tar upp det på framträdande plats. Expressens rubrik lyder ”Raseriet mot regeringen efter nya bensinsmällen”. Tyvärr finns det nog ändå anledning att befara att prisnivån kommer att öka ytterligare inför sommaren.

Hur ”glad” blir du av höjd drivmedelsskatt?

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *